Inschrijvingen 19e Hagelandse Chrono

Inschrijven

Beste Bikers

De voorinschrijvingen voor de hagelandse chrono zijn afgesloten. U kan gebruikmaken van de daginschrijvingen tussen 09u30 en 10u15
Vooraf ingeschreven deelnemers die momenteel bij hun betaling nog "Niet Ok" zien staan, checken best even de website op zaterdagavond.
Wie dan nog steeds niet als betaald geregistreerd is brengt best een betalingsbewijs mee.
Geen betalingsbewijs = Daginschrijving en starten vanaf 09u30.

Deelnemers


Reglement

Uit respect voor de medemens, collega bikers en de natuur vraagt MTB TeamLangdorp aan alle deelnemers volgende regels te respecteren tijdens hun deelname aan onze toertocht of chrono.
Deelnemers van de chrono die dit reglement niet respecteren worden onheroepelijk geschrapt uit de uitslag of een tijdspenalty aangerekend.

Algemene regels
 • De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of diefstal van goederen.
 • Mtbteamlangdorp biedt aan de deelnemers van de dit evenement bepaalde diensten vrijwillig aan.
  Toch willen we even opmerken dat Mtbteamlangdorp evenals zijn leden en helpers niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor schade en/of verlies dat voortvloeit uit:
  • Het gebruik van de afspuitstand
  • Het transporteren van het materiaal van de deelnemers van de omloop naar de plaats van vertrek
  • Het herstellen van het materiaal
 • Heb respect voor natuur (afval in de vuilbakken!!!), mijn collega bikers (ook de traagste) en andere personen (wandelaars, ruiters,...)
 • Hoewel de tijd van iedere deelnemer opgenomen wordt tussen vertrek en aankomst en hiervan achteraf een rangschikking van gemaakt wordt, is de Hagelandse Chrono GEEN wedstrijd.
  De deelnemers aan zowel de toertocht als de chrono dienen zich dus strikt aan de wegcode te houden en het verkeerreglement na te leven.
 • De Hagelandse Chrono wordt gereden met een mountainbike. Het dragen van een helm is verplicht.
 • Iedere deelnemer houdt zich aan fairplay: Tragere deelnemers worden rustig voorbij gestoken, snelle deelnemers worden doorgelaten.
  Deelnemers in nood worden indien nodig zoveel mogelijk opnieuw op weg geholpen.
 • Men volgt enkel het uitgestippelde parkoers.
 • Alle afval, inclusief drinkbussen, wordt meegenomen tot aan de bevoorradingsposten, of tot aan de finish. NIETS wordt in de natuur achtergelaten.
 • De organisatie vraagt om geen GPS tracks te verspreiden van het parkoers.
De eindrangschikking
 • Controles / straftijd : Wie onderweg een controle mist zal 20 minuten straftijd krijgen.
 • De organisatoren hebben het recht om iemand volledig uit de uitslag te verwijderen indien de deelnemer meerdere controles gemist heeft en/of indien er sprake is van ongeoorloofd gedrag.
 • Er zijn GEEN geld prijzen te winnen op de Hagelandse Chrono.


Betalingsvoorwaarden voorinschrijvingen

De deelnemers aan de Hagelandse chrono die gebruik maken van voorinschrijvingen dienen het totaal bedrag over te schrijven op onderstaande rekening, met als mededeling "Chrono: startnummer - naam voornaam", om hun inschrijving definitief te maken.

50km (1 bevoorrading en spaghetti)  80km (3 bevoorradingen en spaghetti)  
Voorinschrijving7€11€
Daginschrijving10€15€

Internationale overschrijvingen: BIC (=SWIFT code): KREDBEBB / IBAN: BE30 7340 1594 7011

Kortingen

Er worden geen kortingen gegeven voor licentiehouders.

Belangrijke opmerkingen

Als om één of andere reden niet kan deelnemen krijg je het volledige bedrag teruggestort op voorwaarde dat je op de dag van de chrono ons komt helpen met de organisatie.
Bij onbevestigde betaling: kopie van het rekeninguittreksel meebrengen, anders moet je toch de volledige prijs betalen (die dan eventueel terug gestort kan worden bij dubbele betaling).
Vooraf ingeschreven deelnemers die als "NIET BETAALD" aangeduid staan dienen de dag zelf hun rekeninguittreksel mee te brengen of gebruik maken van de daginschrijving aan volledige prijs.
Als u geen betalingsbewijs hebt en wij nadien toch nog een betaling ontvangen wordt deze betaling teruggestort.